SZKICE ARCHITEKTONICZNE - głosowanie Wybór Publiczności

  Głosowanie zostało zakończone w dniu 31.01.2020 (16:00:00)


  Lubosław Pirjankow
  Liceum Ogólnokształcące nr 6 w Poznaniu

  (38,05%)


  Aleksandra Stasica
  Politechnika Wrocławska

  (23,91%)


  Anna Klechamer
  Uniwersytet Zielonogórski

  (13,34%)


  Marta Ruselik
  Politechnika Poznańska

  (10,58%)


  Hanna Sobouk
  Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rybniku

  (5,87%)


  Lew Sołowiej
  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

  (3,94%)


  Paweł Danielak
  Politechnika Poznańska

  (1,73%)


  Dominik Buchting
  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

  (0,99%)


  Paula Wróblewska
  Politechnika Poznańska

  (0,92%)


  Karolina Szczygieł
  Politechnika Śląska

  (0,67%)